Wykonanie siodła w klimacie WCC
Autor opracowania: Kamil Machuła
email: kamilo39@o2.pl